Om Forårsbørn

På redaktionen er vi fast to mand, Hannah og Laura, som begge bor i Odense. Vi har begge en bachelorgrad i Dansk sprog og litteratur og er begge i gang med en kandidat i Dansk sprog og litteratur på Syddansk Universitet, som vi færdiggør sommer 2021. Det er også gennem vores uddannelser på SDU, at vi har mødt hinanden og privat er gode veninder.

Vi er begge i kraft af vores uddannelser og studiejobs rigtig glade for sprog, kommunikation og litteratur. 
Laura har haft tilvalget Kommunikation, Retorik og Formidling, og hun har også et studiejob ved Anvendt forskning i pædagogik og samfund ved UCL, samt hun har haft et praktikforløb ved Odense Filmfestival i foråret 2019. 
Hannah har haft tilvalget Æstetik og Kulturanalyse, og hun har et studiejob ved tekstbureauet Cortekst og Lunds Garn, samt hun har haft et praktikforløb ved Forlaget Forår i foråret 2019 og har siden da været tilknyttet som frivillig studentermedhjælper. 

Hvem er vi?

Hannah Aalykke

Forlægger, redaktør

hannah@foraarsboern.dk
Tlf.: 60 67 98 09

Laura McLaughlin

Forlægger, redaktør

laura@foraarsboern.dk
Tlf.: 51 55 50 41